Leasing to używanie urządzeń, które stanowią majątek innego przedsiębiorstwa. Najczęściej leasinguje się auta, urządzenia produkcyjne czy specjalistyczne narzędzia. Są instytucje, które decydują się na odpłatny wynajem nowoczesnych komputerów. Takie wyjścia są opłacalne, bo dzięki nim przedsiębiorstwa zapewniają sobie płynność finansową. Nie wydają pieniędzy na nowy sprzęt, a jedynie go wypożyczają. To praktyczne, tym bardziej że proponuje się obecnie leasing przez Internet. Żeby skorzystać z takiej możliwości, powinno się wypełnić wskazany wniosek, jaki znaleźć można na stronie internetowej firmy oddającej przedmioty w leasing.

Poprawne wypełnienie takiego formularza nie jest problemem. Można sobie z formularzem poradzić. W formularzu zgłoszeniowym najczęściej trzeba podać, jaki sprzęt nas interesuje i w jakim stanie jest pojazd. Tutaj często podaje się też informacje o roku wyprodukowania samochodu czy maszyny, którą chce się dzierżawić i jej aktualną cenę. Poza takimi treściami umieszcza się w druku też informacje odnoszące się do osoby, która chce zdecydować się na wynajem. Określa się czas obowiązywania umowy leasingowej i wielkość wpłaty wstępnej. Kiedy składa się taki wniosek, trzeba też umieścić w druku dane kontaktowe. Po wysłaniu wniosku leasingowego pracownik firmy leasingowej nawiązuje kontakt z klientami zainteresowanymi leasingiem. Zazwyczaj najpierw jest to kontakt mejlowy. Po nim dopiero reprezentant leasingodawcy umawia się na spotkanie z zainteresowanym klientem. Podczas rozmów analizuje się szczegółowe warunki i zasady leasingu. Z tych form nawiązywania współpracy z instytucjami leasingującymi korzysta się teraz bardzo często. Bo wynajem jest praktyczny.